-ština čeština

Význam -ština význam

Co znamená -ština?

-ština

přípona některých podstatných jmen označujících nepříznivě hodnocené společenské jevy  intelektuálština, přípona některých podstatných jmen s žertovným významem  partyzánština

Synonyma -ština synonyma

Která slova mají podobný význam jako -ština?

-ština čeština » čeština

-čtina