-ečný čeština

Význam -ečný význam

Co znamená -ečný?

-ečný

chem. vyjadřuje pětimocnost prvku pojmenovaného základovým substantivem  fosforečný vyjadřuje vztah k základovému slovu (substantivu, číslovce nebo slovesu)  závěrečný  jedinečný  příslovečný  prodělečný  pověrečný  šesterečný