čeština | angličtina | němčina | ruština
dredy | jed | tedy | jerzy

-jedy čeština

Význam -jedy význam

Co znamená -jedy?

-jedy

přípona pro tvorbu složenin ve vlastních jménech zeměpisných  Kozojedy, Kotojedy, Mrkvojedy