tedy | dredy | jedlý | šedý

-jedy čeština

Význam -jedy význam

Co znamená -jedy?

-jedy

přípona pro tvorbu složenin ve vlastních jménech zeměpisných  Kozojedy, Kotojedy, Mrkvojedy