ka | ika | ak | kaz

-ka čeština

Význam -ka význam

Co znamená -ka?

-ka

součást názvu některých ženskích tvarů  pekařka  policistka  studentka  vnučka

Synonyma -ka synonyma

Která slova mají podobný význam jako -ka?

-ka čeština » čeština

Angličan