čeština | angličtina | němčina | ruština
ali | eli | dali | ala

-li čeština

Význam -li význam

Co znamená -li?

-li

připojuje podmínkovou větu; pokud  Půjdu tam, budu-li mít dost odvahy.

Synonyma -li synonyma

Která slova mají podobný význam jako -li?

-li čeština » čeština

jestliže kdyby když jestli