| en | ne | žně

-né čeština

Význam -né význam

Co znamená -né?

-né

odvozuje názvy poplatků ze substantiv všech rodů  vodné, stočné, vstupné