čeština | angličtina | němčina | ruština
cnn | FN | an | ana

-ní čeština

Význam -ní význam

Co znamená -ní?

-ní

přípona tvořící podstatné jméno z sloves  hackování  háčkování  hákování