post | most | kost | host

-ost čeština

Význam -ost význam

Co znamená -ost?

-ost

názvy vlastností v nejširším slova smyslu  radost  podobnost  rychlost  opilost děje projevující tyto vlastnosti  pobožnost  výtržnost nositele těchto dějů  společnost  písemnost  slavnost  místnost