čeština | angličtina | němčina | ruština
novo | MOV | bono | coco

-ovo čeština

Význam -ovo význam

Co znamená -ovo?

-ovo

přivlastňuje předmět středního rodu mužskému životnému substantivu, ke kterému je přípona připojena; nominativ, akuzativ a vokativ středního rodu jednotného čísla přípony -ův  Petrovo vejce nář. v jihozápadočeském nářečí přivlastňuje i ostatní osoby  Petrovo bratr, Petrovo sestra

Možná hledáte...

-ova | -ovi | -ovy | -ový | -ovné