sky | stý | USK | ski

-ský čeština

Význam -ský význam

Co znamená -ský?

-ský

tvoří přídavné jméno z některých podstatných jmen (kromě podstatných jmen zakončených na -c nebo -k, kde se mění na -cký)  muž, mužský

Možná hledáte...