čeština | angličtina | němčina | ruština
html | hotel | apel | axel

-tel čeština

Význam -tel význam

Co znamená -tel?

-tel

vytváří činitelské názvy ze sloves a dějových jmen  majitel  narušovatel  spotřebitel  učitel