čeština | angličtina | němčina | ruština
dutý | out | tuhý | sytý

-utý čeština

Význam -utý význam

Co znamená -utý?

-utý

chem. návrh určování devítimocného chemického prvku ve sloučenině  fluorid iridutý (IrF9)