čeština | angličtina | němčina | ruština

15procentní čeština

Význam 15procentní význam

Co znamená 15procentní?

15procentní

rozsahem odpovídající patnácti procentům