Příklady 2-Cent-Stück příklady

Jak se používá 2-Cent-Stück?

Jednoduché věty

Nezbyl mi ani cent.

Citáty z filmových titulků

Zabij mě a nedostaneš ani cent.
Nemůžeš někoho požádat o ruku a nemít ani cent, ne?
Zaslouží si každý cent.
Vrátíš z toho každý cent.
Zaplatíte každý cent jako všichni ostatní.
Nedlužím státu ani cent.
Provedl jsem ten dobytek, nezaplatil ani cent. a platit nebudu a nikdo mě nepřinutí!
Tak pánové, o co tu jde? Vypadáte, jako byste ztratili dolar, a našli pouze cent.
Také jsem si to myslela, ale nikdy jsem neviděla ani cent.
Dostal ze mě poslední cent.
Nedlužím ani cent.
Cent po centu?
Nedostane ani cent! Jsem ochoten říci, že ho lituju. Dáma také.
V životě jsem neztratil ani cent.
Sutton, věřím, že rozumíš tomu, že každý cent, který dám své asistentce je je o cent méně, který by mohl vytvořit image, která prodává tenhle časopis.
Před třemi lety jsem přišel na Floridu a neměl ani cent.
Ani cent.
Nebudeš mít ani jediný cent.
Zaplatím, ale každý cent chci vyúčtovat.
Pokud je to vaše poslední nabídka, jdu, ale nevydělám na tom ani cent.
Cent za artyčoky.
Dám 35 dolarů a ani o cent víc.
A neboj nebude to stát ani cent.
Dobře, tak poslouchej. Chci abys dal každý cent do našich akcií, rozumíš?
V five-and-ten-cent store.
Ale nemám ani cent a nemůžu si koupit ani pivo.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Biopaliva jsou ještě méně efektivní: stojí více než 300 dolarů na tunu snížení emisí CO2 a za jeden dolar přinesou užitek v hodnotě něco přes jeden cent.
Nežádá o jediný cent dalšího oficiálního financování řeckého státu.
Konkrétně komise vyzývá bohaté země, aby vyčlenily jednu desetinu jednoho procenta jejich hrubého domácího produktu - tedy jeden cent z každých deseti dolarů - na podporu zdravotní péče pro nejchudší obyvatele naší planety.
Jediný cent z každé desetidolarovky by dokázal vyřešit také zoufalou situaci ve školství a vzdělávání.
MMF po Mubárakově svržení dva a půl roku vedl s egyptskou vládou rozhovory, aniž by jí poskytl jediný cent, čímž zpečetil osud egyptského hospodářství a přispěl k veřejným nepokojům a nedávnému puči.
V 90. letech došlo k nebývalému nárůstu počtu kvartálů, v nichž zisky o cent na akcii předčily odhady analytiků, takže se na povrch může dostat víc případů nekalého jednání.
Skutečnost, že zisky v každém kvartále překonávaly odhady o cent na akcii, je sama o sobě jen náznakem čtvrtletně opakovaných manipulací zisků, nikoliv ale jejich naprosté smyšlenosti.

Možná hledáte...