čeština | angličtina | němčina | ruština

71stránkový čeština

Význam 71stránkový význam

Co znamená 71stránkový?

71stránkový

mající rozsah sedmdesát jedna (jednasedmdesát) stránek