CB | AC | AB | ECB

ACB čeština

Význam ACB význam

Co znamená ACB?

ACB

staveb. asfaltocementový beton chem. 2-amino-5-chlorbenzofenon (aminochlorbenzofenon, produkt hydrolýzy některých benzodiazepinů)