Příklady Acquis Společenství příklady

Jak se používá Acquis Společenství?

Citáty z filmových titulků

Dítě se narodí do společenství Světla.
Mně osobně se ve vašem společenství velmi líbí.
Čím bych mohl pomoci vašemu již vzkvétajícímu společenství?
Drazí, sešli jsme se tu pred zrakem Božím a v tomto společenství, abychom spojili tohoto muže a tuto ženu v posvátný svazek manželský, což je úctyhodný stav, ustavený Bohem.
Jsem členem tohohle společenství.
Moje lhostejnost k lidem mě postavila mimo jejich společenství.
Dejte na má slova, přesně tady, kolem nás, je jich celé společenství.
Vytváření našeho nového společenství.
Vesnické společenství platí.
Ó, Bože, jehož milosrdenství jsou nesčetná, vyslyš naše modlitby za duši tvé služebnice a nech ji vstoupit do království světla a radosti do společenství svých svatých. Amen.
Byli to lidé z přísně utajeného společenství.
Více ne polovina členů tohoto pokrokového lidského společenství trpí nedůstojným a nepřípustným způsobem.
To by bylo nutné, jestli uvažujete založení rodiny nebo společenství.
A ruším naše společenství.
Společenství lidí, ze všech koutů světa, kteří jsou spolu navzájem spojeni, opřádajíce svět svými sítěmi.
Neexistuje žádná země, kde bychom neměli své tajné příznivce. Naši lidé, naše banky, naše duchovní společenství.
Ukradněmě si tyto první okamžiky pro radost ze štěstí shledání a společenství.
Ale malé společenství jí možná prospěje.
Královna EIizabetha se zajímala o toto společenství.
Kdyby nám Bůh dal jasnou představu o společenství, které nás váže jedny s druhými v dobrém i zlém., nemohli bychom vskutku žít.
A konečně, společenství Rytířů kulatého stolu musí být rozpuštěno a nikdy více nebude obnoveno.
Byl jsem to já, kdo tohle společenství přivedl ke skáze a smrti.
Na oplátku byly Spojeným státům uděleny půjčky pro výstavbu letišť a námořních základen. na území Britského společenství, jako součást obranného programu.
Byl to velmi známý obchodník. Byl jedním z vedoucích osobností společenství Židů v Norimberku.
Pane předsedo, jistě budu hovořit za celé společenství, když prohlásím, že takový obnos je vyloučen.
Francouzi byli jen rádi, že se k nim mohli připojit. Zbytek společenství se veze s proudem.
Ovšem bude na vás, abyste přesvědčil zbytek společenství.
Kapitáne, jedná se o společenství bytostí.
Ale my už nežijeme v dobách vašich tajných společenství.
Požádám naše společenství o hlasování.
Společenství se bude řídit mojí intuicí.
Vidíš, jak rozkládá naše společenství.
Rád bych vám řekl, že jsme moc rádi, že tady máme někoho z kontinentu, když jsme v tom Evropským společenství.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na konci května bude mít mezinárodní společenství příležitost započít s realizací těchto myšlenek na Schůzi WHO o světovém zdraví - pro veřejná zdravotnictví všude na světě to bude okamžik naděje.
Vyčištění delty Nigeru představuje pro Nigérii, ropný průmysl i mezinárodní společenství ideální příležitost přesvědčivě uvázat, že na obzoru je úsvit nové éry.
Dosáhnout jej ovšem bude možné jedině oživením - a aktualizací - staré instituce mezinárodního společenství: konfederace států.
V roce 1973 konzervativní vláda dovedla Velkou Británii do Evropského hospodářského společenství.
Zároveň by mezinárodní společenství mělo pracovat na zlepšení dostupnosti a efektivity oficiální rozvojové pomoci (ORP).
Konečně mezinárodní společenství nese zvláštní zodpovědnost za zajišťování globálních veřejných statků.
Neposkytují nevyslovená, podvědomá pouta společenství, která občané dříve pociťovali.
NEW YORK - Letošní schůzka Mezinárodního měnového fondu jasně ukázala, že co se týče hospodářské politiky, Evropa i mezinárodní společenství zůstávají bez vedení.
Vyhlídka existence vskutku globálního společenství národů spolupracujících na dosažení širšího dobra pro všechny je jistě vzrušující.
Na korálových útesech tyto nedotknutelné zóny mohou napomoci, aby si část přirozeného prostředí korálových útesů udržela zdravá rybí společenství, která zajistí odolnost korálových útesů.
Uvážíme-li závažnost ohrožení světových korálových útesů, reakce mezinárodního společenství byla dosud hrozivě pomalá.
Bez přesných dat nebude možné hodnotit příští rozvojovou agendu mezinárodního společenství, ať už jsou její podrobnosti jakékoli.
Proto Společnost národů schválila v roce 1924 Ženevskou deklaraci o právech dítěte a proto mezinárodní společenství přijalo v roce 1989 Úmluvu o právech dítěte.
Zároveň by ale mezinárodní společenství mělo klást větší důraz na politiky, jejichž cílem je přimět Severní Koreu ke spuštění seriózní hospodářské reformy.
Další důvodem případného cynismu může být i to, že se země G-7 neodhodlaly k činům ze své vlastní iniciativy, ale spíše v reakci na rostoucí volání mezinárodního společenství po nějakých akcích na záchranu nejchudších zemí světa.
Hnutí Jubilee 2000 má své stoupence ve všech koutech světa a patří mezi ně papež Jan Pavel II., i rockové hvězdy, jako je například Bono z irské skupiny U2, anebo nevládní organizace reprezentující různá náboženská společenství a profese.
Dobrým příkladem z poslední doby je Antarktida, jediné území světa, jejž mezinárodní společenství přímo spravuje.
Rozvoj potrvá dlouho a mezinárodní společenství potřebuje prověřit dokonalejší způsoby, jak zajistit, že se pomoc opravdu dostane k chudým - prozíravost i zájem na udržení měkké síly nicméně velí, aby se USA postavily do čela.
Pokud africké děti dostanou lepší vzdělání a prostředky, jak ovlivňovat společenství, v nichž žijí, je šance, že se o nich přestane uvažovat jako o nahraditelném bojovém materiálu, že přestanou vzhlížet k pušce a vezmou do ruky radši knihu.
První a nejstarší z těchto unií tvoří čtrnáct zemí, které patří do Hospodářského a měnového společenství střední Afriky a do Západoafrické hospodářské a měnové unie, které obě používají frank CFA.
A až se dle plánu znovu objeví Východoafrické společenství, tvořené pěti členy (Burundi, Keňa, Rwanda, Tanzanie a Uganda), sníží se počet měn o další čtyři.

Možná hledáte...