čeština | angličtina | němčina | ruština

Charvát čeština

Význam Charvát význam

Co znamená Charvát?

Charvát

obyvatel Charvátska či muž pocházející odtud příslušník charvátského národa

Charvát

české mužské příjmení

Synonyma Charvát synonyma

Která slova mají podobný význam jako Charvát?

Charvát čeština » čeština

Chorvatka Chorvat Charvátka chorvatština charvátština

Skloňování Charvát skloňování

Jak se skloňuje Charvát?

Charvát · příjmení

Muž pan Charvát
1. pád kdo? co? pan Charvát
2. pád koho? čeho? bez pana Charváta
3. pád komu? čemu? k panu Charvátovi
4. pád koho? co? pro pana Charváta
5. pád pane Charvát! Charváte!
6. pád o kom? o čem? o panu Charvátovi
7. pád kým? čím? s panem Charvátem
Žena paní Charvátová
1. pád kdo? co? paní Charvátová
2. pád koho? čeho? bez paní Charvátové
3. pád komu? čemu? k paní Charvátové
4. pád koho? co? pro paní Charvátovou
5. pád paní Charvátová!
6. pád o kom? o čem? o paní Charvátové
7. pád kým? čím? s paní Charvátovou
+

Možná hledáte...