čeština | angličtina | němčina | ruština

Český výkladový slovník

Co znamená Kovařík?

Kovařík

české mužské příjmení  Český biblista a klasický filolog profesor Bohumil Kovařík byl za protektorátu vězněn v koncentračním táboře Dachau.

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje Kovařík?

Kovařík · příjmení

Muž pan Kovařík
1. pád kdo? co? pan Kovařík
2. pád koho? čeho? bez pana Kovaříka
3. pád komu? čemu? k panu Kovaříkovi
4. pád koho? co? pro pana Kovaříka
5. pád pane Kovařík! Kovaříku!
6. pád o kom? o čem? o panu Kovaříkovi
7. pád kým? čím? s panem Kovaříkem
Žena paní Kovaříková
1. pád kdo? co? paní Kovaříková
2. pád koho? čeho? bez paní Kovaříkové
3. pád komu? čemu? k paní Kovaříkové
4. pád koho? co? pro paní Kovaříkovou
5. pád paní Kovaříková!
6. pád o kom? o čem? o paní Kovaříkové
7. pád kým? čím? s paní Kovaříkovou
+

Možná hledáte...