abdominální těhotenství čeština

Synonyma abdominální těhotenství synonyma

Která slova mají podobný význam jako abdominální těhotenství?

abdominální těhotenství čeština » čeština

tubární gravidita

Příklady abdominální těhotenství příklady

Jak se používá abdominální těhotenství?

Jednoduché věty

Mimoděložní těhotenství je nebezpečné a může pro matku skončit smrtelně.

Citáty z filmových titulků

Myslela jsem si, že těhotenství je kouzelná věc, ale většinu času jsem nervózní z toho, že něco pokazím, nebo že nějak ublížím dítěti.
Četl jsem knížku o těhotenství.
Nechat dívku v pokročilém stadiu těhotenství není přirozené.
Jestli jste sem přišla, abych o vás pečoval během těhotenství, udělám vše pro to, abyste vy i vaše dítě byly zdravé.
Doba těhotenství, ano.
Toma zabili v pokročilé fázi mého těhotenství.
Možná to nebude normální těhotenství.
Evo, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.
Martha nemívá hysterická těhotenství.
Martha nemívá vůbec žádná těhotenství.
Žádné těhotenství neprobíhá tak, jak to popisují v knihách.
Žádné těhotenství není stejné.
Bála jsem se, že by to mohlo být mimoděložní těhotenství.
Mimoděložní těhotenství!
Shelagh, je opravdu důležité, abyste se uvolnila a tyhle poslední týdny těhotenství si užívala.
Většina jejich matek užívala Distaval nebo jiný lék obsahující thalidomid během prvních týdnů těhotenství.
Pokud netrpíš bolestmi hlavy a nevykazuješ známky proteinurie, tak by to mohl být jen normální otok objevující se v pokročilém těhotenství.
Četl jsem knížku o těhotenství. Vím, o co se jedná.
Jak si všimne těhotenství, vyhodí mě.
Všechna těhotenství musím hlásit šéfovi personálu.
Nejspíš jde o mimoděložní těhotenství.
Byla jsem v pátém měsíci těhotenství, nosila jsem syna svého muže.
Bylo mi předem řečeno, že to těhotenství bude přerušeno.
Doktor: Těhotenství bylo normální?
O těhotenství se, Marie, zatím nejedná.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Aminiocentéza i CVS však s sebou nesou půlprocentní až jednoprocentní riziko potratu a pokud je diagnostikována anomálie, jedinou klinickou možností je těhotenství ukončit.
Poněvadž tato diagnóza se provádí před vložením embrya do ženiny dělohy, je vyloučení anomálií možné bez nutnosti přerušení již zahájeného, probíhajícího těhotenství.
V jejich případě je to určitě lepší volba než přirozené početí a riziko nuceného přerušení těhotenství po tradiční prenatální genetické diagnóze.
Je-li výsledek testu pozitivní, těhotenství lze přerušit anebo v případě diagnózy před implantací embryo vyřadit.
Poskytnutí antikoncepce 215 milionům žen z celého světa, které by se chtěly vyhnout těhotenství - a z nichž velká část žije v Africe -, by stálo přibližně 3,6 miliardy dolarů ročně.
Ovšem sbírání kmenových buněk z velmi raných embryí, která mají být odepsána a znehodnocena, je dle mého soudu něco nesporně jiného než umělé přerušení těhotenství.
Komplikace při těhotenství a porodu jsou celosvětově hlavní příčinou úmrtí dívek ve věku 15 až 19 let.
Její první těhotenství bylo velmi obtížné.
Poté znovu otěhotněla a lékaři jí řekli, že čím déle její těhotenství potrvá, tím vyšší je pravděpodobnost, že ji zabije.
Pro většinu žen by to bylo samo o sobě dostatečným důvodem k ukončení těhotenství.
V zemích, kde existují prenatální vyšetření a liberální potratové zákony, se anencefalie stala velmi vzácnou, protože téměř všechny ženy, kterým lékař řekne, že nosí anencefalický plod, se rozhodnou těhotenství ukončit.
Pokud měl být toto lepší výsledek než dřívější ukončení těhotenství, pak lze jen těžko pochopit, pro koho byl lepší.
Rozhodně ne pro Beatriz, která stále leží na jednotce intenzivní péče a pro niž jsou dlouhodobé zdravotní následky těhotenství stále nejasné.
Z tohoto důvodu se ani ti, kdo věří, že je vždy špatné záměrně usmrtit nevinnou bytost s rozumovou podstatou, neměli stavět proti Beatrizinu právu ukončit těhotenství.
Fiskální deficit je stejně jako nechtěné těhotenství nezamýšleným důsledkem akcí více než jedné osoby, která měla na mysli úplně jiný cíl.
Nebo když se zjistilo, že thalidomid způsobuje vážná poškození plodu, také jsme ženy pouze nenabádali, aby tento lék neužívaly v těhotenství.
Odpověděl jsem poukazem na to, že odsuzujeme matky, které svým dětem působí újmu požíváním alkoholu nebo kokainu během těhotenství.
Výběr dětí nemusí zahrnovat přerušení těhotenství.
Na opačném konci spektra se pak stala běžnou záležitostí znásilnění, cizoložství, brzká těhotenství a potraty.
U žen, které plánují odklad manželství, dokud budují kariéru, je mnohem pravděpodobnější, že si budou chtít zajistit možnost vyhnout se nechtěnému těhotenství nebo jej ukončit.
Ve stejné zprávě se konstatuje, že více než 300 000 dívek a žen ve věku 15-19 let zemře každý rok na komplikace v těhotenství, přičemž mnoho dalších se musí vyrovnávat s vysilující pracovní neschopností.

Možná hledáte...