aberace čeština

Význam aberace význam

Co znamená aberace?

aberace

odchylka od normálu astr. zdánlivé odchýlení světelného paprsku způsobené pohybem Země biol. odchylka od průměrných vlastností a znaků jedné generace med. sexuální úchylka fyz. odchylka od ideálního zobrazení čočkou způsobená závislostí ohniskové vzdálenosti čoček na vlnové délce světla fyz. odchylka směru toku světelných paprsků procházejících okrajem čočky od toku světelných paprsků procházejících poblíž osy čočky práv. druh omylu v trestním právu

Synonyma aberace synonyma

Která slova mají podobný význam jako aberace?

aberace čeština » čeština

odchylka úchylka chromozomová mutace

Možná hledáte...