čeština | angličtina | němčina | ruština

abrahamita čeština

Význam abrahamita význam

Co znamená abrahamita?

abrahamita

hist. člen náboženské sekty, která neuznávala Nový zákon

Možná hledáte...