absint čeština

Význam absint význam

Co znamená absint?

absint

lihovina s výtažkem z pelyňku pelyněk pravý

Synonyma absint synonyma

Která slova mají podobný význam jako absint?

absint čeština » čeština

absinth hořký silný likér

Skloňování absint skloňování

Jak se skloňuje absint?

absint · podstatné jméno

+
++

Příklady absint příklady

Jak se používá absint?

Citáty z filmových titulků

Absint.
Och, můj absint.
Vyzvracel všechen svůj Pernod (absint).
Dala jsi jim absint?
Chceme zkusit něco nového, Absint, víš co to je?
Vypil všechen náš Absint.
Žádnej absint jsem nenašel.
Alberte, přines nějakej Absint!
A co teprve absint v Apotece?
Předtím, než sis dala absint?
Jo, je to absint.
Absint?
Dvakrát absint.
Třikrát absint.
Absint, dvakrát.
Zelený absint je jedem prokletých. jedem smrti, co žíly zanáší. trpce žena a dítě svůj osud snáší.
Absint a poezie byly mé pošetilé vášně.
To snad neni možný..a muži absint lijí do hrdel svých.
Sbalím holandskou herečku, pijeme absint.
Ó, ano. Absint.
Zelená víla je Absint.

Možná hledáte...