absolutistická vláda čeština

Synonyma absolutistická vláda synonyma

Která slova mají podobný význam jako absolutistická vláda?

absolutistická vláda čeština » čeština

samoděržaví

Příklady absolutistická vláda příklady

Jak se používá absolutistická vláda?

Jednoduché věty

Vláda by měla podniknout cílené kroky ke snížení nezaměstnanosti.
Vláda zásobila místní domobranu zbraněmi.
Vláda je krutě potrestala.
Byla ustanovena dočasná vláda.

Citáty z filmových titulků

Vlastně, od roku 1998 platí federální vláda farmářům, aby ho nepěstovali.
Whitefog byl tajný projekt, který před pěti lety spustila čínská vláda.
Vláda je vaší vládou.
Vy, jste vláda.
Vláda to zpackala.
Naše vláda si je plně vědomá všech obtíží.
A co když na to žádná vláda nepřistoupí?
Zdůrazněte, že vláda Jeho Výsosti. činí čínskou vládu a guvernéry všech provincií. zodpovědnými za naprostou bezpečnost Roberta Conwaye.
Ale vláda Jana byla ještě nelítostnější.
I když to děláš, stejně ti jich většinu sebere vláda.
Vláda se Eda bát nemusí.
Vláda by nám ty peníze jen půjčila a chlapci by pak posílali drobné mince, dokud by dluh nesplatili.
Vláda má i tak plné ruce práce.
Vláda cpe prachy do příliš mnoha projektů.
A co vláda?
Zdejší vláda dostává tučné úplatky, aby přivřela oči nad jejich činností.
Vláda vám dluží uznání a poděkování.
Právě jsem madam říkal že vláda souhlasí s vašim jmenováním.
Protože si vláda přeje předcházet konfliktům mezi ostrovy, které spravuje, žádá, aby byli tento muž a žena zatčeni.
Věřím, že naše vláda souhlasí s tím, abych tu umístil zákaz dalšího potápění.
A proto vláda, aby upokojila lid, bude ukazovat vás jako imitaci.
Komisaři, když jde o mrtvé lidi, má vláda občas záchvat velkorysosti.
Vláda zločinu.
Se znepokojením sledovala vláda oživení revolučního hnutí a snažila se je všemi prostředky potlačit. Ještě než Hanne-Liebe dospěla, připravovala pro ni matka výbavu.
Vláda se musela vzdát. Listina dává všem Ruským občanům širokou svobodu.
Francouzská vláda uznala sovětské Rusko. a on pochybuje, že by kvůli mně šla do války.
Ty šperky patří velkovévodkyni Swaně. a sovětská vláda se jich zmocnila neprávem.
Nevím, k čemu ta vláda je.
Vláda nesmí zasahovat do byznisu!
Hodněkrát to vypadá, že vláda má větší zájem. na mrtvým člověku než na živým.
Vláda.
Vláda má pocit, že by bylo nerozumné pokračovat v této hře.
A to je přesně to, čeho se vláda bojí.
Vezme si je vláda.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Mnoho význačných osobností - například Albert Einstein - nakrátko uvěřilo, že pouze světová vláda dokáže zajistit světový mír.
V Británii, kde ministerský předseda Tony Blair plně podpořil americký přístup, vláda zavedla podobná opatření, a dokonce předložila novou teorii.
Čím vyšší je tempo růstu, tím vyšší příjmy vláda inkasuje, aniž musí zvyšovat daňové sazby; a vyšší příjmy umožňují nižší schodky.
Aby americká vláda kompenzovala negativní dopady snižování zadluženosti v soukromém sektoru na růst, zachovává expanzivní fiskální a měnové politiky.
Vzhledem k tomu, že Amerika má z čínských nákupů vládních cenných papírů USA obrovský užitek, není snadné pochopit, proč si americká vláda a kongres na bilaterální deficit běžného účtu tolik stěžují.
A dokonce ani ta část, kterou vláda nefinancuje, není konvenčním trhem; většina individuálních nákupů léků na předpis je totiž hrazena z pojištění.
Vláda financuje zdravotnický výzkum, protože dokonalejší léčiva jsou veřejným statkem.
Data jsou nejistá: v daném období došlo k mnoha tisícům úniků, často nedbale zaznamenaných - jejich rozsah se zakrýval nebo jej jednoduše nezjišťovaly ani firmy, ani vláda.
Hraje se také o to, aby se k zodpovědnosti přihlásila nigerijská vláda.
Nezapomeňme ale, že i Bushova vláda předvedla, jak lze účetní pravidla překroutit s cílem předložit zavádějící obrázek o tom, co se doopravdy děje v národním hospodářství.
Bushova vláda bude všechnu vinu svádět na topící se ekonomiku, smůlu a neúmyslně chybné rozpočtové odhady.
Britská vláda používá částku o něco vyšší než jeden milion liber jako obecnou hranici sumy, kterou je ochotna zaplatit za záchranu statistického života - například zvýšením bezpečnosti silničního provozu.
Na počátku 60. let jako první podala žádost o členství konzervativní vláda.
V roce 1973 konzervativní vláda dovedla Velkou Británii do Evropského hospodářského společenství.
Během naší trýznivé postkomunistické přeměny je nezbytné, aby vláda dokázala rázně jednat.
Saúdskoarabská vláda se teď prý snaží Ameriku uklidňovat, bez ohledu na to, že druhá intifáda je v plném proudu a že Izrael pokračuje v okupaci Palestiny.

Možná hledáte...