čeština | angličtina | němčina | ruština

Český výkladový slovník

Co znamená amfora?

amfora

antická nádoba s úzkým hrdlem a dvěma uchy, sloužící k uchovávání tekutin

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje amfora?

amfora · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...