čeština | angličtina | němčina | ruština

aminokyselina

Český výkladový slovník

Co znamená aminokyselina?

aminokyselina

chem. molekula obsahující karboxylovou a aminovou funkční skupinu

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje aminokyselina?

aminokyselina · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...