čeština | angličtina | němčina | ruština

anděl

Český výkladový slovník

Co znamená anděl?

anděl

nadpřirozená duchovní bytost, sloužící bohu nebo bohům

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje anděl?

anděl · podstatné jméno

+
++

Anděl · příjmení

Muž pan Anděl
1. pád kdo? co? pan Anděl
2. pád koho? čeho? bez pana Anděla
3. pád komu? čemu? k panu Andělovi
4. pád koho? co? pro pana Anděla
5. pád pane Anděl! Anděle!
6. pád o kom? o čem? o panu Andělovi
7. pád kým? čím? s panem Andělem
Žena paní Andělová
1. pád kdo? co? paní Andělová
2. pád koho? čeho? bez paní Andělové
3. pád komu? čemu? k paní Andělové
4. pád koho? co? pro paní Andělovou
5. pád paní Andělová!
6. pád o kom? o čem? o paní Andělové
7. pád kým? čím? s paní Andělovou
+

Možná hledáte...