čeština | angličtina | němčina | ruština

aritmetika čeština

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako aritmetika?

aritmetika čeština » čeština

počty nauka o číslech matematika geometrie algebra

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje aritmetika?

aritmetika · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá aritmetika?

Citáty z filmových titulků

Pan Ebenezer Scrooge, nový účetní, pan Jacob Marley, čaroděj aritmetiky.
Poslouchejte, hvězdářko, aritmetika je váš obor.
Použij trochu aritmetiky.
Aritmetika ti vždycky šla.
Víte, v dětství mi šla velmi těžce aritmetika.
Toto jsou kontrolní příklady z aritmetiky. Rozumíte? - Rozumíme.
O několik dní? - Ano. Jestli budu souhlasit, tak se stanete mými dvorními aritmetiky?
Ale aritmetika a geometrie nám jde líp.
Jaký je tvuj oblíbený predmet? Aritmetika.
Pane? -Kapitáne Swindone,víte co to je aritmetika?
Aritmetika?
Janice je chytrá holka, ale aritmetika hází smyčku.
Spíš vůbec nejde aritmetika.
Aritmetika pro druhý ročník.
Aritmetika ti moc nejde, Adele.
A do toho patří také aritmetika.
Dnes aritmetika, zítra hodiny piána.
Jednoduchá aritmetika.
Aritmetika nezná slitování.
Aritmetika.
Nejsem poučena o válečnictví, ale základní aritmetika se přiklání straně s většími počty.
Je to prostá aritmetika.
Aritmetika, první díl?
Je binární. Aritmetika s pevnou řadovou čárkou.
Prošla jsem Babyloňany a Egypťany, kam aritmetika sahá, což je asi 2 000 let . n. l.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V nitru dluhové šlamastyky je skryta ještě podstatnější aritmetika.
MMF se velice obával toho, co se stane, se toto zřetězení přetrhne - a tento zlom byl samozřejmě nakonec spíše otázkou aritmetiky než ekonomiky.
To je otázka prosté aritmetiky, nikoliv ideologie.
Romney nabízí málo konkrétních údajů, ale prostá aritmetika ukazuje, že jeho plán by oproti tomu Ryanovu vyžadoval ještě hlubší škrty v těchto programech.
Tady ale končí aritmetika a začíná spletitost lidské přirozenosti.
Nejedná se o otázku ideologie, ale aritmetiky.
UNESCO odhaduje, že nejméně 250 milionů dětí ve věku základní školní docházky dnes na celém světě neovládá čtení, psaní či základy aritmetiky.
Na základě prosté aritmetiky víme, že přebytky ve zbytku světa jsou odpovídajícím způsobem nižší.
Jejich koaliční vláda se těší pohodlné parlamentní většině; politická aritmetika navíc neskýtá žádnou životaschopnou parlamentní alternativu.

Možná hledáte...