čeština | angličtina | němčina | ruština

auditor čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená auditor?

auditor

ten, kdo provádí audit (hloubkovou kontrolu, zprav. hospodaření, resp. účetnictví) dř. vojenský soudce; důstojník vojenské služby (v rakousko-uherské armádě)  Vyšetřující auditor Bernis byl muž společnosti, půvabný tanečník a mravní zpustlík, který se zde strašně nudil a psal německé verše do památníků, aby měl pohotově vždy nějakou zásobu.  Auditor hledal v zásuvkách akta týkající se Švejka, ale nemohl jako vždy ničeho najít.

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako auditor?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje auditor?

auditor · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá auditor?

Citáty z filmových titulků

Náš auditor zjistil, že výdaje jsou vyšší o 150 marek, které prvního poukazujete matce.
Ten muž je auditor.
Městský auditor?
A co když bude nějaký auditor chtít vědět proč toho tolik potřebuješ?
Vnitřní auditor objevil zajimavé položky v Tomových výdajích.
Louis Vanstune, hlavní auditor MNU Vždycky tam byl náznak toho, že s panem Van de Merwem není něco v pořádku.
Ten auditor chtěl prásknout.
Ty jsi ten auditor.
Jelikož jsem auditor, nemůžu se poflakovat kolem automatu na vodu.
Auditor by vás rád viděl.
Proč auditor prověřuje Hayese? To nevím.
jsem Nino Monti, auditor, jsem trochu zmatený.
Jako. jako auditor.
Nezávislý auditor.
Nejste první civilní auditor, co na tomhle oddělení byl. a nakonec poldové přece ochrání poldy.
Tomuto oddělení byl přidělen veřejný auditor.
Je to civilní auditor.
Slečna Kellis je náš civilní auditor.
Lanie Kellis, civilní auditor.
Řeknu ti, je škoda že nemáme cenu Auditor roku.
Louis Vanstune, hlavní auditor MNU Vždycky tam byl náznak toho, že s panem van der Merwem není něco v pořádku.
Chris je ten nejoptimističtější auditor, kterého jsem kdy potkala.
Jelikož jsem auditor, nemůžu se poflakovat kolem automatu na vodu. Ale ty bys mohl.
Přišel na to auditor firmy, a tak ho Bowman zabil.
Vrátila se do práce pro IRS, jen ne jako daňový auditor.
Myslela by sis, že jsem auditor místo tvého obchodního manažera.
Byl to můj nejlepší auditor.
Myslíš, že by ten auditor našel Golden Buddha?
Jediní lidé s přístupem k celému rozpočtu jsou auditor, tajemník a jeho zástupce.
Když Davea střelili, auditor byl na benefiční akci.

Možná hledáte...