čeština | angličtina | němčina | ruština

Český výkladový slovník

Co znamená certifikát?

certifikát

oficiální potvrzení vystavené někým k tomu oprávněným

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje certifikát?

certifikát · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...