Gramatika chlorid uhličitý gramatika

Jak se gramaticky správně používá chlorid uhličitý?

uhličitý + chlorid · přídavné jméno + podstatné jméno

++

Příklady chlorid uhličitý příklady

Jak se používá chlorid uhličitý?

Jednoduché věty

Chlorid stříbrný není zcela rozpustný ve vodě.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Hlavním podezřelým je zde atmosférický oxid uhličitý CO 2, hned za vodní párou a jejím skleníkovým efektem.
Zároveň se na 1,4 miliardy kusů rozrostla populace dobytka, který produkuje metan a přispívá ke zvyšujícímu se tempu ničení tropických deštných pralesů, což uvolňuje oxid uhličitý a podílí se na rychlejším vymírání druhů.
Žel bohu, čisté, obnovitelné zdroje energie, jež neuvolňují oxid uhličitý, jako je větrná nebo geotermální energie, prozatím nedostačují.
Díky sluneční energii mohou rostliny absorbovat oxid uhličitý a vyrábět nejen kyslík, ale i hmotu, kterou se živí zástupci říše zvířat - a kterou naše stroje dokážou využívat k výrobě energie.
Inženýři také vyvinuli metody, jak zachycovat oxid uhličitý, který vzniká při spalování uhlí v elektrárnách, a bezpečně ho skladovat v podzemí.
Uvnitř elektrárny proměňují speciálně vyvinuté kvasinky oxid uhličitý uvolněný při spalování uhlí na suroviny vhodné pro výrobu dlažby a dalších stavebních prvků.
Když se tato fosilní paliva spalují, uvolňují oxid uhličitý, který pak mění klima planety.
Několik plynů, mimo jiné oxid uhličitý, metan a oxid dusný, ohřívá planetu, jak se jejich koncentrace v atmosféře zvyšuje.
Hlavním skleníkovým plynem je oxid uhličitý.
Elektrárny například mohou přejít na sluneční energii anebo oxid uhličitý, který při použití fosilních paliv produkují, zachytávat a bezpečně ukládat - stejně jako velké továrny.
Dnes už je málo pochyb o tom, že skleníkové plyny jako oxid uhličitý způsobují závažné změny podnebí.
Oxid uhličitý nás rovněž dokáže zabít, ale ne tak rychle jako bomby.
Je potřeba zavést čistší zdroje energií a zároveň chránit a obnovovat lesy a mokřady, které vstřebávají oxid uhličitý, pohlcují povodňové vody a odfiltrují znečišťující látky dřív, než proniknou do zásob vody.
Tyndallova měření před 150 lety ukázala, že oxid uhličitý zadržuje teplo a způsobuje oteplování.
Od roku 1900 se globální teplota zemské atmosféry a povrchových vod oceánů zvýsila o půl až celý jeden stupeň Celsia. Hlavním podezřelým je zde atmosférický oxid uhličitý CO 2, hned za vodní párou a jejím skleníkovým efektem.
Benzínový dojezd se zvyšuje natolik, že hybrid je komerčně životaschopný, a vozidla šetřící benzín budou komerčně ještě úspěšnější, až se na spotřebitele uvalí daň za oxid uhličitý, který ze svých aut vypouštějí.
Jedinými vedlejšími produkty při spalování zemního plynu jsou oxid uhličitý, voda a malé množství oxidů dusíku.
Oxid uhličitý způsobuje sice tzv. skleníkový efekt, zemní plyn ho ale produkuje mnohem méně než jiná fosilní paliva.
Rovněž bude zapotřebí desetiletí veřejných a soukromých investic, aby se prokázala realizovatelnost uhelných elektráren, které budou zachytávat svůj oxid uhličitý.

Možná hledáte...