čeština | angličtina | němčina | ruština

měkkýš čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená měkkýš?

měkkýš

biol. bezobratlý živočich mající útrobní vak, plášť s vápennou schránkou a radulu  Hlemýžď patří mezi měkkýše.

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako měkkýš?

měkkýš čeština » čeština

korýš měkkýši

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje měkkýš?

měkkýš · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá měkkýš?

Citáty z filmových titulků

Každý měkkýš skýtá jednu kolonii nervově spojených bakterií a každá kolonie se chová jako jeden organismus.
Takže pokud je měkkýš rozpůlen, jeho bakterie střídavě přenáší pocity obou půlek.
Hodný měkkýš.
Jeden měkkýš si vykračuje mořem.
Měkkýš a mořská okurka stojí uprostřed moře.
Jeden měkkýš se potká s mořskou okurkou.
Jako měkkýš.
Něco slizkého, jako jako jako nějaký měkkýš na mých zádech.
Co je to měkkýš, proboha?
Měkkýš je bezobratlý tvor s nečlánkovaným, měkkým tělem, jež obvykle kryje velká ulita.
Ano, měkkýš je pěkný chlípník, jehož primitivní mozek sotva kdy myslí na něco jiného.
Ano, ale lidské bytosti jsou přece jen podstatně inteligentnější než nějaký měkkýš.
To je měkkýš?
Naznačil jsem, že je ošklivá ocasatá mořská potvora, kterou cloumá senilita! Seschlá obojživelná škeble, která měně rozumu než měkkýš!
Člověče, začíná být ze měkkýš.
To je přistávající měkkýš.
Mimořádný měkkýš přistál u východu 6.
Vlastně, ten měkkýš se nehýbe.
Je jeden měkkýš a sumýš.
Byl jeden měkkýš. a ten jde nahoru k sumýšovi.
Normálně se spolu nebaví, sumýši. ale ve vtipech si všichni povídají. takže ten měkkýš říká sumýšovi.
Nemůžeš. ano, ale tady žádný měkkýš není.
Takový měkkýš.
Měkkýš.
Díky, že nejsi takový měkkýš.
To je měkkýš.
Počkejte, se tu usadí australský měkkýš.
Jsem horkokrevný savec, Tylere, žádný zatracený měkkýš, se kterými ty trávíš půlku času.

Možná hledáte...