1. STUPEŇ býložravý 2. STUPEŇ býložravější 3. STUPEŇ nejbýložravější

nejbýložravější čeština

Skloňování nejbýložravější skloňování

Jak se skloňuje nejbýložravější?

nejbýložravější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...