1. STUPEŇ běžecký 2. STUPEŇ běžečtější 3. STUPEŇ nejběžečtější

nejběžečtější čeština

Skloňování nejběžečtější skloňování

Jak se skloňuje nejběžečtější?

nejběžečtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...