1. STUPEŇ celozrnný 2. STUPEŇ celozrnnější 3. STUPEŇ nejcelozrnnější

nejcelozrnnější čeština

Skloňování nejcelozrnnější skloňování

Jak se skloňuje nejcelozrnnější?

nejcelozrnnější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...