1. STUPEŇ didaktický 2. STUPEŇ didaktičtější 3. STUPEŇ nejdidaktičtější

nejdidaktičtější čeština

Skloňování nejdidaktičtější skloňování

Jak se skloňuje nejdidaktičtější?

nejdidaktičtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...