1. STUPEŇ dobročinný 2. STUPEŇ dobročinnější 3. STUPEŇ nejdobročinnější

nejdobročinnější čeština

Skloňování nejdobročinnější skloňování

Jak se skloňuje nejdobročinnější?

nejdobročinnější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...