1. STUPEŇ egoistický 2. STUPEŇ egoističtější 3. STUPEŇ nejegoističtější

nejegoističtější čeština

Skloňování nejegoističtější skloňování

Jak se skloňuje nejegoističtější?

nejegoističtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...