1. STUPEŇ ekologický 2. STUPEŇ ekologičtější 3. STUPEŇ nejekologičtější

nejekologičtější čeština

Skloňování nejekologičtější skloňování

Jak se skloňuje nejekologičtější?

nejekologičtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...