1. STUPEŇ eliptický 2. STUPEŇ eliptičtější 3. STUPEŇ nejeliptičtější

nejeliptičtější čeština

Skloňování nejeliptičtější skloňování

Jak se skloňuje nejeliptičtější?

nejeliptičtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...