1. STUPEŇ fašistický 2. STUPEŇ fašističtější 3. STUPEŇ nejfašističtější

nejfašističtější čeština

Skloňování nejfašističtější skloňování

Jak se skloňuje nejfašističtější?

nejfašističtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...