1. STUPEŇ filosofický 2. STUPEŇ filosofičtější 3. STUPEŇ nejfilosofičtější

nejfilosofičtější čeština

Skloňování nejfilosofičtější skloňování

Jak se skloňuje nejfilosofičtější?

nejfilosofičtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...