1. STUPEŇ historický 2. STUPEŇ historičtější 3. STUPEŇ nejhistoričtější

nejhistoričtější čeština

Skloňování nejhistoričtější skloňování

Jak se skloňuje nejhistoričtější?

nejhistoričtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...