1. STUPEŇ holistický 2. STUPEŇ holističtější 3. STUPEŇ nejholističtější

nejholističtější čeština

Skloňování nejholističtější skloňování

Jak se skloňuje nejholističtější?

nejholističtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...