1. STUPEŇ horninový 2. STUPEŇ horninovější 3. STUPEŇ nejhorninovější

nejhorninovější čeština

Skloňování nejhorninovější skloňování

Jak se skloňuje nejhorninovější?

nejhorninovější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...