1. STUPEŇ ionizovaný 2. STUPEŇ ionizovanější 3. STUPEŇ nejionizovanější

nejionizovanější čeština

Skloňování nejionizovanější skloňování

Jak se skloňuje nejionizovanější?

nejionizovanější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...