1. STUPEŇ jednotvárný 2. STUPEŇ jednotvárnější 3. STUPEŇ nejjednotvárnější

nejjednotvárnější čeština

Skloňování nejjednotvárnější skloňování

Jak se skloňuje nejjednotvárnější?

nejjednotvárnější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...