čeština | angličtina | němčina | ruština
1. STUPEŇ posmutnělý 2. STUPEŇ posmutnělejší 3. STUPEŇ nejposmutnělejší

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje posmutnělejší?

posmutnělejší · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...