třída algeber čeština

Synonyma třída algeber synonyma

Která slova mají podobný význam jako třída algeber?

třída algeber čeština » čeština

varieta

Příklady třída algeber příklady

Jak se používá třída algeber?

Jednoduché věty

Kde je Tomova třída?
Celá třída čekala na nového učitele.
Celá třída čekala na novou učitelku.
Celá třída zírala na Toma.
Celá třída složila zkoušku.
Třída byla plná žáků.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Národní identita je povětsinou ochuzující abstrakce, klisé, podobně jako rasa, třída a jiné ideologické konstrukty.
Tato střední třída začínala hrát významnější roli při utváření domácí a mezinárodní ruské politiky už za Dmitrije Medveděva.
Ruská střední třída si docela přirozeně přeje žít ve společnosti podobné té západoevropské.
Dokud bude střední třída represi státu podporovat, lze pořádek udržet.
Globální střední třída bude do roku 2030 čítat téměř pět miliard lidí a všichni budou očekávat tytéž příležitosti a výdobytky, jež mají movité populace už dlouho.
Demokracie byla téměř všude dosti pozdním dítětem kapitalismu, neboť vyžaduje, aby se uchytila a rozvinula sebevědomá střední třída.
Střední třída by oslabila.
Společenská třída a hospodářské záležitosti, zastíněné neodbytností palčivěji existenčních problémů - fyzickou bezpečností a udržením existence státu -, hrají v Izraeli mnohem menší roli než v jiných společnostech.
Velká část kulturního vzedmutí, jež tuto knihu obklopuje, pochází od lidí, kteří se ve své zemi považují za střední třídu, ale v globálním měřítku jsou vyšší střední třída, nebo dokonce boháči.
Vskutku, ačkoliv López Obrador nadále výsledek odsuzuje a pohrozil, že Mexiko promění v nezvladatelné, narůstající mexická střední třída se s politickým konfliktem už vyrovnala.
V obou zemích rovněž žije po boku tradičnějších elit také obstojně vzdělaná střední třída a inteligence.
V někdejší Británii, kde úděl člověka stále ještě zpravidla určovala společenská třída, si dcera hokynáře ze severu našla cestu na Oxford a zazářila jako studentka chemie.
Když tyto ostrůvky začnou tvořit souostroví, objeví se právnická třída, podporovaná klienty, kteří ji potřebují.
Za těchto okolností se vyšší střední třída v rozvinutých zemích začala stále více zaměřovat na kapitálové zisky, místo aby svou životní úroveň zlepšovala produktivní prací.
Je to proto, že mocenský monopol Komunistické strany Číny lze ospravedlnit pouze pokračujícím rychlým hospodářským růstem, bez něhož přijdou dělníci a rolníci o práci a městská střední třída ztratí příležitost zvyšovat svou prosperitu.
Hazare, jehož ponoukají fangličkářská a rozhořčená městská střední třída a senzacechtivá média, se usilovně snaží navléknout si kabát Mahátma Gándhího; napodobování Gándhího zbožnosti mu jde dobře, ale postrádá jeho základní moudrost.
Střední třída to ale je.
Mexické politické instituce ale už přežily krušné časy, střední třída odmítá extremismus a nablízku jsou USA.
Zaprvé, jak se rozrůstá indická střední třída, je zapotřebí udělat víc pro to, aby se hospodářský růst dotýkal všech.

Možná hledáte...