třístopý verš čeština

Synonyma třístopý verš synonyma

Která slova mají podobný význam jako třístopý verš?

třístopý verš čeština » čeština

tripodie

Příklady třístopý verš příklady

Jak se používá třístopý verš?

Jednoduché věty

Jak interpretujete tento verš?
Z jaké kapitoly je tenhle verš?

Citáty z filmových titulků

První verš.
Druhý verš.
Přečetla mi verš, v kterém je prý skryt můj osud.
Verš pět.
Džinův verš.
Zeptejte se mě na jakýkoliv verš.
Ano, první verš.
Má-li Berlín pravdu, pokud zachytíme i druhý verš, bude to znamenat, že invaze začne za 24 hodin.
Řekni mi, řekne nám ten verš, kde se vylodí a kdy?
Verlaine. - Druhý verš.
A tak, přátelé, zazpívejme ještě poslední verš, ne, poslední dva, znovu.
Izaiáš, kapitola 30, verš šestý.
Poslední verš je záhadný.
Dokud je nám Bůh nablízku. Tento poslední verš, narozdíl od obou předchozích, už nemluví o přítomnosti Boha.
Nechybí tam ještě nějaký verš?
Řekni, jsem dostal nový verš chci vyzkoušet na pana McGillicuddy.
Má-Ii BerIín pravdu, pokud zachytíme i druhý verš, bude to znamenat, že invaze začne za 24 hodin.
Cože? - Přemýšlela jsem o tom, kdo napsal jeden verš, a pak jsem si vzpomněla, že jsem to napsala já.
Kapitola 1, Verš 1.
Verš 3.
Marek 18, verš 21.
Pátá kniha Mojžíšova. kapitola čtvrtá, první verš.
Žalm 95, verš 4.
Hezký verš, odkud je?
Znáš další verš?
Kapitola první, verš 22.
Kniha Zjevení, kapitola 13, verš 18.
Ale ani jeden verš pro ubohou nohu.
Evangelium svatého Jana, verš 23.
Kapitola a verš.
Kapitola 2., verš 29.
Jaký bude váš verš?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Který verš Koránu požadoval usmažení těchto cestujících zaživa?

Možná hledáte...